W tym zestawie


Image by Freepik


Zestaw narzędziowy CEO to zbiór zasobów, pozwalający nabyć nowe umiejętności, sprzedawać swoje produkty i usługi online i ostatecznie osiągać zyski. Ponadto CEO będzie również stanowił wsparcie edukacji zawodowej i społeczności szkolnictwa wyższego poprzez zapewnienie dostępu do otwartego zasobu edukacyjnego i innowacyjnego zgodnie z modelem potrójnej helisy współpracy przemysłu edukacji oraz sektora publicznego.

W tym zestawie

Strategia ta składa się z 6 części:

Część 1: Planowanie procesu jest częścią etapu analizy aby uzyskać wgląd we właściwe modele biznesowe na rzecz przedsiębiorstw kreatywnych.

Część 2: Zdefiniowanie regionu w celu rozpoczęcia pracy na rzecz powstania Aliansów Regionalnych CEO.

Część 3: Identyfikacja bieżących inicjatyw, programów oraz strategii jak również luk i potrzeb w odniesieniu do przedsiębiorczości oraz wsparcia on-line dla kreatywnych start-upów w celu identyfikacji najważniejszych potencjalnych beneficjentów.

Część 4: Identyfikacja kluczowych beneficjentów zaangażowanych w przedsiębiorczość, edukację przedsiębiorczości, kreatywne przemysły itd.

Część 5: Ustanowienie Aliansu Regionalnego, który zawiera mechanizmy pozwalające na monitorowanie postępów zaplanowanych zadań.

Część 6: Monitorowanie Planu Działań pozwoli interesariuszom jako potencjalnym inicjatorom zmian przekształcić swoje wizje w rzeczywistośćMoże to być zaadoptowane to Twojego regionu i użyte w celu wyjaśnienia pojęcia oraz uzyskania wsparcia.Logo oraz kolory marki CEO czyli kreatywni przedsiębiorcy w sieci mogą być swobodnie używane bez praw autorskich.Przydatny punkt wyjścia do dyskusji na poziomie regionalnym na temat inicjatyw, które powinny być uwzględnione w danym aliansie regionalnym.

Jak możemy pomóc

Dzięki temu zestawowi narzędzi będziesz mógł się nauczyć w większości sam. Być może warto zatrudnić zewnętrznego konsultanta, aby moderować początkowe spotkania i warsztaty, ułatwiając swobodne wejście w cały proces. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Trening CEO

W ramach realizacji projektu powstał kurs szkoleniowy dostosowany do potrzeb studentów i przedsiębiorców. Dzięki odpowiednio dobranej uniwersalnej wiedzy zebranej we wsparciu partnerów zagranicznych, przygotowany kur jest właściwym kompendium wiedzy dla kreatywnych przedsiębiorców oraz osób indywidualnych chcących rozwijać swoje przedsiębiorstwo z wykorzystaniem narzędzi jakie daje Internet.

Zapisz się

Rejestrując się na naszej liście mailingowej, masz możliwość otrzymywać wiadomości o wszelkich aktualnościach i zmianach zachodzących przy realizacji projektu CEO.

Twój e-mail