Wsparcie/Nauczyciel

Korzyści dla nauczycieli i agencji wsparcia biznesu


  • Udział w projekcie tworzonym przez instytucje kształcenia, Izby Gospodarcze, Centra Przedsiębiorczości oraz agencje rozwoju biznesu są nastepujące:

  • Uzupełnienie Twojego portfolio usługami szkoleniowymi, które umożliwią lepsze wsparcie dla grupy młodych przedsiębiorców
  • Bliższe poznanie sektora kreatywnego oraz ich potencjału jako siły napędowej w rozwoju regionu

  • Poprawa powiązań sieciowych dla kreatywnych przedsiębiorców, jak również Agencji i interesariuszy w całej Europie.
  • Bezpośredni rozwój zawodowy, procesy uczenia się organizacji oraz wzrost reputacji zawodowej.

  • Dostęp do unikalnych narzędzi i strategii operacyjnych umożliwiających dalszy rozwój kreatywnych przedsiębiorców i maksymalizacji ich wkładu w rozwój regionu.