Kreatywni

Korzyści dla Ciebie jako kreatywnego przedsiebiorcy.

Dzięki uczestnictwie w naszym kursie, będziesz mógł zalogować się online i aktywnie sprzedawać swoje produkty i usługi przez 30 dni. Osiągniesz korzyści dzięki:


  • Praktycznym i profesjonalnym szkoleniom dostępnym na rządanie (online,komórka, tablet) lub tradycyjnie jako kurs prowadzony na sali lekcyjnej.

  • Zwiekszeniu świadomości o nowych modelach biznesowych, które skupiają się na cyfrowych technikach komunikacji.
  • Uzyskaniu praktycznej wiedzy o sposobach wykorzystywania social media i live-time marketing

  • Informacjom na temat komercjonalizacji produktów i usług za pośrednictwem online marketplace i społeczności zewnętrznych.
  • Umiejętności pozyskania finansowania poprzez “crowdsourcing”; jak wykorzystać Internet aby osiągnąć jeszcze więcej

  • Podniesieniu świadomości znaczenia Twojej roli jako uczestnika rozwijającej się wspólnoty twórczych przedsiębiorców i rozumieniu możliwości wynikających z działania kolektywnego.